Rév Gas Industries Ltd.

True Partner in Pressure

Certyfikat Jakości Wody

Certyfikat Jakości Wody, który potwierdza, że podczas naszych procesów renowacji butli używamy tylko wody zgodnej z normami europejskimi (jakość wody pitnej).Ma to duże znaczenie w przypadku butli używanych z gazami medycznymi i spożywczymi.