Rév Gas Industries Ltd.

True Partner in Pressure

Butle aluminiowe L6X®

 

Luxfer oferuje szeroką gamę butli aluminiowych do  CO2 (dwutlenku węgla) i podobnych mieszanek gazowych, w tym C050, dostarczając największą na świecie butle do CO2(23kg).